Privacy verklaring Skinclinic Resi Peters in het kader van de wet AVG

Skinclinic Resi Peters, gevestigd op de Staringstraat 11, 6521 AE te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Skinclinic Resi Peters
Staringstraat 11
6521 AE Nijmegen

BTW-id | NL001841736B03

telnr | 024-3243753
mob | 06-41462329

Resi Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van Skinclinic Resi Peters zij is te bereiken via email info@resipeters.nl of info@schoonheidsspecialistenijmegen.nl of via één van de twee genoemde telefoonnummers.

Persoonsgegevens die Skinclinic Resi Peters verwerkt.
Skinclinic Resi Peters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheid
 • Medicijngebruik
 • Allergieën
 • Overige door u verstrekte informatie die in het kader van behandelen relevant zijn bijvoorbeeld leefstijlgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Skinclinic Resi Peters verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Medicijngebruik
 • Allergieën
 • Overige door u verstrekte informatie die in het kader van behandelen relevant zijn bijvoorbeeld leefstijlgegevens
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Skinclinic Resi Peters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of WhatsApp te sturen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van evt. nieuwsbrief en/of reclamefolder

Skinclinic Resi Peters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Skinclinic Resi Peters uw gegevens bewaard.
Skinclinic Resi Peters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de volgende van persoonsgegevens:
Personalia > zoals wettelijk verplicht voor de belastingdienst Alle overige informatie > zolang u klant bij mij bent

Delen van persoonsgegevens met derden.
Skinclinic Resi Peters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Skinclinic Resi Peters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skinclinic Resi Peters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@resipeters.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Skinclinic Resi Peters wil u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Skinclinic Resi Peters uw persoonsgegevens beveiligd.
Skinclinic Resi Peters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Resi op 024-3243753 of 06-41462329

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 mei 2018